Kiinteistönhoitaja varmistaa asumisturvallisuutta

Kiinteistönhoitaja Justus Österlund on toimelias mies. Hän haluaa tarttua toimeen eikä pidä toisteisesta elämästä. Kiinteistöpalvelualalla ei kahta samanlaista päivää ole ja tekemistä riittää. Asuintaloissa kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu ulkoalueista huolehtimisen lisäksi runsaasti sisätyötä. Päivään voi sisältyä hanojen korjaamista, patterivuotojen selvittämistä ja ratkaisemista. Voi tulla kylmähälytyksiä ja ilmanvaihtokoneiden pysähtymisiä. Jotta asukkailla olisi hyvä olla kodeissaan, nämä ongelmat pitää ratkaista nopeasti. 

Kiinteistönhoitaja on moniosaaja 

Kiinteistönhoitajalla on oltava monipuolista osaamista. Niin on Österlundillakin. Suurimman osan tehtävistä hän osaa tehdä itse. Kaikkea ei kuitenkaan pidä itse tehdä. Esimerkiksi pistorasioiden korjaamiseen tarvitaan valtuutettua sähkömiestä. Lukkojen korjaamiseen usein merkkiliikettä. Monissa kohteissa kiinteistöhoitajan tehtäviin kuuluukin asiantuntijoiden tilaaminen paikalle. Joissakin kohteissa tällaisissa tapauksissa pitää olla yhteydessä isännöitsijään, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Kiinteistönhoitajan pitää siis olla selvillä asiakaskohteittensa toimintatavoista ja säännöksistä. 

Justus Österlundin mukaan hyviä kiinteistönhoitajan ominaisuuksia ovat ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus. Asioita pitää pystyä viestimään niin asiakkaiden kuin muiden asiantuntijoiden kanssa selkeästi, että väärinkäsityksiltä vältytään. Yhä useammin asiakaspalvelukielenä on Oulussa englanti. Kiinteistönhoitajan pitää olla myös luotettava. Hän kohtaa työssään paljon asiakkaiden ja asukkaiden salassa pidettäviä tietoja. Etenkin asukkailta saamaansa luottamusta Österlund arvostaa paljon. Kenenkään kotiin ei voi mennä etukäteen ilmoittamatta. Ajan myötä ihmiset ovat tulleet tutuiksi ja pysäyttävät helposti Österlundin nähdessään tämän pihamaalla.  

  • Vaikka olisi kiire, on hyvä pysähtyä. Kiirettä ei pidä näyttää, vaan asukasta kannattaa kuunnella, sillä hänellä saattaa olla kerrottavanaan kiinteistön turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa. Asiakkaat osaavat näyttää arvostuksensa kiinteistönhoitajalle ja hänen tekemälleen työlle. Kiitosta on aina mukava vastaanottaa. Se tekee työstä mielekästä, kertoo Österlund. 

Työ kehittyy ja tekijä työn mukana 

Valmius uuden oppimiseen on myös tärkeää. Talotekniikka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Työssä tarvitaan tarkkuutta ja hyvää havaintokykyä. Havaintokyky tarkentuu työn tekemisen myötä. Kun Österlund kulkee taloissa, hän kuuntelee pesutuvassa pyykkikonetta. Hän kuuntelee hormeja. Hän kiinnittää huomiota valoihin ja niiden toimivuuteen. Jos jokin kuulostaa tai näyttää olevan vialla, hän korjaa asian tai tilaa korjaajan. 

  • Tässä työssä on oltava jatkuvasti aistit auki. Ruohoa leikatessa ei voi kuunnella kuulokkeista musiikkia. Pitää kuulla ympäristön äänet ja koneen ääni. Koneet puhuvat omaa kieltään. Sitä on osattava kuunnella ja kuulla, valistaa Österlund. 

Koneiden kielen lisäksi on tärkeä osata suomea ja englantia. Myös matematiikkaa ja digitaitoja tarvitaan. Päivän työt pitää raportoida erilaisin sovelluksin. On pystyttävä laskemaan lämmityspiirien lämmön riittävyyttä ilmanpaineiden tulo- ja poistumispaineiden eroa ja hyvä on osata tarkistaa omat palkkansakin. 

Työ pitää tekijänsä skarppina ja palkitsee 

Österlund on valmistunut OSAOn Kaukovainion tekniikan yksiköstä kiinteistönhoitajaksi vuonna 2019. Ennen opintojaan hän teki töitä keikkalaisena. Kerran hänen kaverinsa oli laukaissut Österlundille totuuden: ”Sinun pitäisi hankkia koulupaikka”. Jonkin aikaa pohdittuaan Österlund päätti tutustua kiinteistönhoitajakoulutukseen OSAOlla. Koulutuksen seuraaminen alkoi heti kiinnostaa ja jopa koukuttaa.  

  • Kun opettajamme Harri Visuri kertoi omia kokemuksiaan alalta ja näytti työtä konkreettisesti ja selosti tekemistään maalaisjärkisesti, se innosti. Koko ajan halusin vain tietää ja oppia lisää. Kun sille tielle lähti, ei tullut enää mieleenkään tehdä muuta. Pyysin kaverianikin mukaan, Österlund innostuu. 

Österlundin työ asuinpuolella on todella vaihtelevaa, mikä pitää tekijän skarppina. Hänen mukaansa koulutus työhön on niin laaja, että sen turvin voi olla töissä hyvin monenlaisissa kohteissa. Päivystysvuoroissa pääsee toimimaan omien vakiokohteittensa ulkopuolella. Erilaisissa kohteissa kohtaa erilaista tekniikkaa, josta taas oppii uutta sovellettavaksi omissakin kohteissa. Österlund kokee tärkeäksi, että hänen hoitamissaan asiakaskohteissa ovat pihat ja tilat kunnossa. Hän kokee niistä ammattiylpeyttä. 

Turvallisuus on ykkösasia 

Haastattelupäivänä kiinteistönhoitaja Justus Österlund on ollut mukana tekemässä suuren asuinkerrostalon teknistä tarkastusta. Tarkastuksessa on käyty läpi talon yleiskuntoa, paloturvallisuutta ja muita turvallisuuteen liittyviä asioita. Österlund työskentelee Lassila & Tikanoja Oyj:n Kiinteistöpalveluissa asuinpuolen kiinteistönhoitajana. Haastattelupäivä on luminen, joten kolahommia on ollut heti aamusta.  

  • Lumityöt pitää hoitaa ensin alta pois. Ihmisten pitää päästä turvallisesti liikkeelle. Kaatumisista voi olla kohtalokkaita seurauksia. Lassila & Tikanojalla isommat lumityöt ovat konemiesten tehtäviä. Minä olen huolehtinut kolaamiset, kertoilee Österlund. 

Keskustelussa Österlundin kanssa turvallisuus nousee esiin useaan otteeseen. Asuntojen ja niissä asuvien ihmisten turvallisuus on ykkösasia kiinteistönhoitajan työssä. Myös omasta ja muiden toimijoiden turvallisuudesta on huolehdittava. Hän kertoo tekevänsä työtä ennen muuta asukkaiden turvallisuuden ja hyvän elämän eteen.  

Österlund haluaa jäädä alalle. Hän haluaa suorittaa ammattitutkinnon. Jatkossa kiinnostaa myös erikoistua automatiikkaan sekä kylmälaitteista tai ilmanvaihtokoneista huolehtimiseen. Osaaminen tuo itsevarmuutta. Innostavaa on myös itse kehitellä tekniikkaan ja työkaluihin parannuksia. Österlund haluaa pystyä vaikuttamaan alan töihin ja työntekijöiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Esimiehenä toimiminen tulevaisuudessa ei ole ollenkaan pois suljettu vaihtoehto.