Maistraatista puhtausalalle – rekisterien ylläpitäminen vaihtui tilojen huoltamiseen

Kerrostalon rapun ylimpään kerrokseen nousee parrakas mies. Hän on pukeutunut turvajalkineisiin ja työkäsineisiin. Rappusiivouksessa ei tarvita viiltosuojakäsineitä eikä sellaisia suojakäsineitä kuin saniteettitilojen siivouksessa. Mies on hyvin näkyvä oranssissa heijastinpaidassaan. Se ei olisi tarpeen rapussa, mutta seuraavassa työkohteessa näkyvyys on vaatimus. Miehellä on käsissään siivousliina ja moppipyyhin. Päämäärätietoisin askelin hän kävelee hissin ovelle ja pyyhkii samalla porraskaiteen liinallaan. Hän puhdistaa hissin oven tarkasti sisältä ja ulkoa. Seuraavaksi käsittelyn saa valokatkaisin. Kaikki rapussa kosketeltavat pinnat vaativat hyvän puhdistuksen. Edetessään käytävässä hän moppaa samalla lattiaa. Kuinka rauhalliselta ja levolliselta ja sujuvalta kaikki näyttääkään. Mies on nimeltään Timo Sandman. Hän on töissä Lassila & Tikanojalla puhtauspalvelutehtävissä.

Miten Sandman on päätynyt puhtauspalvelualalle? Vielä joitakin vuosia sitten Timo Sandman teki toimistotyötä maistraatissa.  Viime vuosikymmenellä asiointi maistraatissakin siirtyi paljolti verkkoon. Digitalisointi vei maistraatista työpaikkoja. Tuolloin Sandmankin jäi vaille työtä.

Tietojen päivittämistä ja ihmissuhdetaitoja

Uuteen ammattiin Sandman on opiskellut TE-palveluiden kautta. TE-palvelut ja OSAO tekevät yhteistyötä. Koulutus siivoojan työhön oli räätälöityä. Ammattitutkinnon Sandman suoritti vajaassa vuodessa. Koulutukseen kuului työelämässä harjoittelua. Myös näytöt tehtiin aidossa työympäristössä. Sandman harjoitteli ja teki näyttönsä Lassila & Tikanojan kohteessa Ritaharjun monitoimitalolla. Valmistuttuaan hän pääsi heti yritykseen töihin. Perustyönsä ohessa Sandman osallistuu säännöllisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin. Vaihtuvat ja hyvinkin erilaiset työympäristöt vaativat osaamista.

  • TE-koulutuksessa suoritettiin samalla kaikki vaadittavat osaamiskortit työturvallisuuskortista ensiapukorttiin. Näitä on työpaikalla heti kysytty. Muuta koulutusta tulee jatkuvasti lisää. Ilman uuden oppimista ei pärjää muuttuvissa ympäristöissä, Sandman kertoo.

Hänen työnsä maistraatissa oli ennen muuta asiakkaiden kohtaamista. Yli 20 vuotta asiakaspalvelutehtävissä kehittivät vuorovaikutustaitoja ja ihmistuntemusta. Nämä taidot ovat tarpeellisia myös nykyisessä työssä. Ihmiset mieltävät usein puhtausalan työn yksinäiseksi ja fyysiseksi puurtamiseksi. Tosiasiassa siivoustyössäkin yksi olennainen taito on ihmisten kohtaaminen. Kun säännöllisessä siivouskohteessa ihmiset tulevat tutuiksi, voi siivoojasta tulla tärkeä kuuntelija.

  • Työ vaatii monenmoista osaamista, tietoja ja taitoja. Asiakasta pitää osata kuunnella. Usein asiakkaat juttelevat mitä moninaisimmista asioista siistijälle. Työ vaatii ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja jopa empatiaa, pohtii Sandman työnsä vaatimuksia.

Työ puhtausalalla on vaihtelevaa

Aiempi työ oli aika lailla staattista. Työssään maistraatissa Sandman tottui lukemaan lakikieltä tietyssä ympäristössä. Puhtausalalla työn luonne vaatii jatkuvaa sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ja erilaisiin kohteisiin. Kohteet vaihtelevat teollisuuslaitoksista sairaalaympäristöön. Jokainen kohde vaatii erityistä osaamista. Kohteiden lisäksi myös työajat vaihtelevat. Työaikoihin voi itsekin vaikuttaa ja töiden tekemistä voi itse suunnitella, mitä Sandman pitää hyvänä.

  • Työ on nykyisin erittäin vaihtelevaa, kun teen keikkoja. Keikkailu on mielestäni kivaa. Kun teemme perussiivouksia, on mukavaa parantaa laatutasoa. On mukava tehdä niin hyvää työtä, että asiakas todella näkee työn tuloksen, innostuu Sandman.

Työuralla on hyvät mahdollisuudet edetä

Uusi työ näkyy arjessa myös vapaa-ajalla. Sandman naurahtaa, että kotonakin tulee kuurattua kylpyhuonetta entistä tarkemmin. Kaverit kysyvät välillä siivousneuvoja, joita Sandman mielellään antaa. Mutta jos on mahdollisuus lähteä päivällä aikaisemmin töistä, Sandman ei suinkaan kiiruhda kotiin siivoamaan. Aika kuluu mukavasti kavereiden seurassa kaupungilla.

Elämä on hyvää tässä ja nyt, mutta tulevaisuudessa Sandman haluaa kouluttaa itseään eteenpäin.  Hän haluaa opiskella erikoisammattitutkinnon. Hänelle on jo tarjottu esimiehen töitä. Hän kuitenkin haluaa vielä saada enemmän työkokemusta. Sitten tulee aika jatko-opinnoille ja esimiestöille.

  • Minulle tuottaa mielihyvää, kun päivät ovat erilaisia. On mukava myös tietää, että voin hankkia kouluttautumalla lisää osaamista ja edetä työurallani.