Esittely

Puhtaasti parempaan duuniin tavoitteena on auttaa kohdealojen osaajia ja työnantajia kohtaamaan toisensa. Tavoitteena on löytää kohdealoille työntekijöitä.

Kohdealojamme ovat puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä kone- ja tuotantotekniikan ala.

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto 11/2020

Toiminta-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaan alue. Puhtaasti parempaan duuniin on OSAOn koordinoima. Rahoittajana on ESR.

Toimintamme lähtee työelämän tarpeista. Hanke perustuu OSAOn ja alan yritysten hyvään yhteistyöhön. Kohdealoille tarvitaan osaavia työntekijöitä, ammattilaisia. Ratkaisua työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiseen haetaan yhdessä. Markkinointitoimia kehitetään yhdessä.
Pyrimme myös

• lisäämään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä kone- ja tuotantotekniikan vetovoimaisuutta
• vaikuttamaan näiden alojen imagoon eli luomaan myönteistä mielikuvaa aloista
• sujuvoittamaan hakemista näiden työllistävien alojen ammattiopintoihin ja tätä kautta
• sujuvoittamaan hakeutumista työelämään.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualoille sekä kone- ja tuotantotekniikan aloille halutaan saada opiskelijoita peruskoulun päättävistä yhdeksäsluokkalaisista.
Alalle toivotaan hakijoita myös maahanmuuttajista, aikuisista alanvaihtajista ja osatyökykyisistä.

Hanketoiminta tekemisinä

Selvitämme minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan. Selvitys auttaa tunnistamaan työtehtäviä, joissa tarvitaan useamman eri alan osaamista. Joskus työtehtävissä ei tarvita koko tutkinnon suorittamista. Opiskelija voi opiskella yhden tai useamman tutkinnon osan. Tällöin opiskelija saisi tarvittavan osaamisen nopeammin ja myös työllistyisi nopeammin.

Tuemme maahanmuuttajien suomen kielen taidon ja
digitaitojen oppimista. Taitojen oppimista tuetaan työpaikalla
järjestettävässä koulutuksessa.

Kehitämme myös työkykyä ja työhyvinvointia tukevia opiskelu- ja työskentelymenetelmiä. Tämä on tärkeää erityisesti osatyökykyisten opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Tuotamme ohjaus-, opetus- ja perehdytysmateriaalia ohjaushenkilöstölle, opettajille ja työpaikkaohjaajille. Materiaalin tuottaminen tiivistää eri tahojen yhteistyötä. Materiaalien tuottaminen on työelämälähtöistä. Tavoitteena on työelämässä oppimisen edistäminen.